Legislația

În România, activitatea de vânare directă se desfăşoară în baza următoarelor legi, ordonanţe guvernamentale şi regelementări:

  • Codurile CAEN de la 1 ianuarie 2008
  • Codurile CAEN pentru vânzarea directă şi sisteme MLM (până la 31.12.2007)
  • Legea nr. 31/1991 privind activităţile comerciale din România
  • Ordonanţa Guvernamentală nr. 99 din 29 august 2000
  • Legea nr. 650 din 7 decembrie 2002 : (Legea publicată în Monitotul Oficial)
  • Proiect de lege privind organizarea şi funcţionarea jocurilor de noroc

Normele specifice activităţii de vânzare directă, sunt elaborate în conformitate cu Codul european de conduită pentru vânzari directe, aprobat de Federaţia Europeană a Asociaţiilor de Vânzări Directe (FEDSA) la data de 1 iunie 1995 şi cu Directivele 85/577/EEC şi 97/7/EC privitor la activităţile de vânzari directe de la persoană la persoană sau/şi prin reţele de distribuitori independenţi, emise de Comisia legislativă a Uniunii Europene.

Legislaţia poate fi îmbunătăţită prin amendamente la legi şi reglementări, pentru protejarea intereselor companiilor şi distribuitorilor din industria de vânzări directe. Asociaţia RODSA primeşte propuneri pentru amendamente la adresa info@rodsa.ro.

Codurile CAEN de la 1 ianuarie 2008

De la 1 ianuarie 2008, sunt valabile următoarele coduri CAEN, specifice activităţilor din industria de vânzări directe şi sisteme MLM:

Cod CAEN revizuitDenumireaCod CAEN vechi
4799Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor5263
4618Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.*5118

Notă: *La 4618 trebuie să se specifice natura produselor distribuite pe reţea.
 
 
 

Codurile CAEN până la 31 decembrie 2007

526 Comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine

5261 Comerţ cu amănuntul prin corespondenţă
Această clasă include:
– vânzările cu amănuntul ale oricăror feluri de produse, prin corespondenţă, alese de cumpărători pe bază de cataloage sau orice alt tip de ofertă.
Această clasă include, de asemenea:
– vânzările directe (efectuate de firme direct la clienţi), prin intermediul televiziunii, radioului, telefonic, sau prin Internet.

5262 Comerţ cu amănuntul prin standuri şi pieţe
Această clasă include:
– vânzările cu amănuntul ale oricăror feluri de produse, în standuri, chioşcuri, de obicei mobile, de-a lungul drumurilor publice sau în locuri fixe, în pieţe.

5263 Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine
Această clasă include:
– vânzările cu amănuntul ale oricărui tip de marfă, în orice mod, neincluse în clasele anterioare:
. prin intermediul comis-voiajorilor (şi a distribuitorilor MLM, vânzători direcţi);
. prin intermediul automatelor de vândut produse;
. prin magazine mobile.
Această clasă include, de asemenea:
– activitatea caselor de licitaţii;
– licitaţiile prin Internet.

511 Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata

Această grupă include:
– activităţile intermediarilor, brokerilor de bunuri de consum şi ale tuturor celorlalţi comercianţi cu ridicata, care fac comerţ în numele sau pe contul altora;
– activităţi ale celor implicaţi în stabilirea contactelor dintre vânzători şi cumpărători, sau care preiau tranzacţii comerciale în numele unui patron, inclusiv pe Internet.
Această grupă include, de asemenea:
– activităţi ale caselor de licitaţie pentru comerţul cu ridicata, inclusiv licitaţii pe Internet, pentru comerţul cu ridicata.
Această grupă exclude:
– comerţul cu ridicata în nume propriu, vezi 51.2 la 51.9
– vânzări cu amănuntul, făcute de agenţi intermediari, vezi 52
– activităţi ale agenţilor de asigurări, vezi 67.20
– activităţi ale agenţilor imobiliari, vezi 70.3

5111 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semiproduse
Această clasă include:
– intermedieri pentru vânzări de matern prime agricole şi de animale vii, materii prime textile, de semiproduse şi alte produse neclasificate în altă parte, efectuate pe bază de plată sau contract.

5112 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minerale, şi produse chimice pentru industrie
Această clasă include, de asemenea:
– servicii de intermediere în vânzarea îngrăşămintelor.

5113 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi de construcţii
Această clasă include:
– intermedieri pentru vânzări ale materialului lemnos şi de construcţii, efectuate pe bază de contract sau plată.

5114 Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane
Această clasă include, de asemenea:
– intermedieri în vânzarea maşinilor agricole;
– intermedieri în vânzarea maşinilor de birou.

5115 Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie

5116 Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii, încălţăminte şi articole
Această clasă include, de asemenea:
– servicii de intermediere în vânzarea blănurilor.

5117 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun

5118 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
Această clasă include, de asemenea:
– servicii de intermediere în vânzarea bicicletelor.

5119 Intermedieri în comerţul cu produse diverse

ORDONANŢĂ Nr. 99 din 29 august 2000

Proiect de lege privind organizarea şi funcţionarea jocurilor de noroc

#Exemplu de schemă piramidală financiară ilegală: Delphin International

*Prezentarea extraselor din Ordonanţa 99/2000 şi Legea 650/2002 a fost alcătuită de dl. dr. Alpár Fodor fodoralpar@gmail.com , expert marketing RODSA.