Structura membriilor

Structura membrilor asociaţiei, conform Statutului RODSA şi a Hotărârii AGA 2009:

 1. Membrii fondatori sunt fondatorii asociaţiei, membri asociati cu drepturi depline.
 2. Membrii afiliaţi sunt persoane juridice cu sediul în România (companii, societăţi comerciale), care efectuează activităţi de vânzare directă şi dobândesc calitatea de membru asociat cu drepturi depline.
 3. Membrii observatori sunt persoane juridice din România nou înfiinţate, care efectuează activităţi de vânzare directă şi candidează pentru obtinerea statutului de membru asociat cu drepturi depline. Au drept de vot consultativ.
 4. Membrii furnizori sunt persoane juridice din România care furnizează produse sau servicii pentru industria vânzărilor directe şi dobândesc calitatea de membru asociat cu drepturi depline.
 5. Membrii de onoare sunt persoane reprezentative din comunitatea globală MLM şi mediul de afaceri conex: autori, instructori, conducători de companii, persoanlităţi dien mediul civic şi din mediul educativ, etc.

Observaţie: Categoria Distribuitorii individuali (liderii MLM în RODSA) a fost valabilă până la 31.12.2009!

Categoria membrilor liderii MLM în RODSA a fost constituită din persoane independente, autorizate de companiile membre ale asociaţiei, care efectuează activităţi de vânzare directa, având poziţia de coordonator (manager, director) în reţeaua de distribuţie şi care dobândesc calitatea de membru asociat cu drepturi depline. Aceştia au reprezintat interesele distribuitorilor din reţelele lor şi au activat în RODSA pe baza Codului Etic de Conduită.

 • Liderii MLM din firmele membre RODSA pot face parte din RODSA Leader Club:
 • liderii RODSA formează un club onorific al distribuitorilor de performanţă (RODSA LEADER CLUB)
 • liderii RODSA vor face parte din RODSA numai pe perioada apartenenţei la o firmă MLM şi a performanţei pentru care au fost acceptaţi
 • liderii RODSA vor participa la evenimentele speciale RODSA (workshop, mese festive, training, meeting,…)
 • liderii RODSA vor fi premiaţi anual în funcţie de performanţă.

Dobândirea calităţii de membru asociat la RODSA:

 • Calitatea de membru afiliat RODSA se poate obţine de către orice persoană juridică din România care desfaşoară activităţi de vânzari directe şi se angajează să respecte Codul Etic de conduită.
 • Firmele noi vor dobândi calitatea de membru asociat după cel puţin un an de la completarea chestionarului de admitere în asociaţie, perioadă în care vor avea statutul de membru observator RODSA. În aceasta perioadă vor avea drepturi limitate, respectiv vor avea drept de participare la activităţile şi evenimentele asociaţiei, dar nu vor avea drept de vot.
 • Firmele transnaţionale dobândesc calitatea de membru afiliat RODSA, în urma completării chestionarului de admitere în asociaţie şi a recomandării consiliului director al firmei centrale. Consiliului Director RODSA va hotărî asupra eligibilităţii firmei, fără a trece prin calitatea de membru observator, în funcţie de context.
 • Calitatea de membru furnizor RODSA se poate obţine de către orice persoană juridică din România care furnizează produse sau servicii pentru industria vânzărilor directe. Consiliului Director RODSA va hotărî asupra eligibilităţii firmei, în funcţie de context.
 • Membrii de onoare sunt propuşi de Consiliul Director şi sunt exoneraţi de plata cotizaţiilor. Aceştia nu au drept de vot, putând lua parte la evenimente şi întruniri în calitate de observatori.
 • Dobândirea şi pierderea calităţii de membru se face pe baza aprobării Consiliului Director RODSA, în urma analizei chestionarului de admitere în asociaţie sau a hotărârii de excludere datorită încălcării Codului RODSA sau a încetării activităţii în domeniu vânzărilor directe.

Cotizaţiile anuale ale membrilor RODSA

Pentru anul 2010 nivelul cotizaţiilor pentru anii 2010 şi 2011 au fost stabilite la AGA 2009 de la Sibiu, prin amendarea Statutului RODSA, în RON, pentru finanţarea completă a bugetului RODSA. Conform Deciziei CD RODSA nr.DA40 din 18.05.2010, tabloul cotizaţiilor membrilor RODSA este următorul:

Nr. Calitatea de membru                          Plata cotizaţiei în RON pe anul 2010

 1. Membrii fondatori                                2.000 lei
 2. Membrii afiliati                                     2.000 lei
 3. Membrii observatori                            1.000 lei
 4. Membrii furnizori                                 1.000 lei
 5. Membrii de onoare
 • Cotizaţiile se plătesc în RON în baza facturii de la RODSA, în contul specificat.
 • Firmele înscrise după 1 octombrie nu plătesc cotizaţie pe anul respectiv