Servicii și beneficii

Serviciile oferite de RODSA membrilor sai

Serviciile asociatiei ajuta companiile, specialistii, distribuitorii si consumatorii, printr-o gama larga de informatii, activitati si materiale, destinate în mod special domeniului vânzarilor directe.

Cercetare

Materiale de care aveti nevoie pentru a va informa în legatura cu deciziile pe care trebuie sa le luati:

 • Rapoarte privind studiul performantelor
 • Studiu privind consumatorii
 • Analiza fortei de munca
 • Dezvoltarea programelor de studiu universitar în domeniul vânzarilor directe
 • Rapoarte privind întrunirile RODSA
 • Sondaje privind problemele specifice vânzarii directe

Servicii de management

Actiuni de sprijin pentru companiile si liderii din industria vânzarilor directe:

 • Program de asistenta manageriala
 • Instruiri pentru personalul executiv
 • Serviciu de evaluare a executivului
 • Informatii esentiale privind Conventia Nationala RODSA

Surse de informare

Surse de informare la care puteti apela în orice moment:

 • www.rodsa.ro
 • www.fedsa.be
 • www.wfdsa.org
 • Informatii disponibile la cerere
 • Anuarul Asociatiei si raportul trimestrial privind baza de date a Asociatiei
 • Revista publicata de asociatia RODSA

Servicii de instruire pentru personalul executiv

Îmbunatatirea cunostintelor profesionale:

 • Conferinte, conventii, reuniuni
 • Cursuri, seminarii, instruiri, laboratoare
 • Atestari pentru activitati profesionale în domeniul vânzarilor directe
 • Expozitii de produse din industria vânzarilor directe

Servicii legislative

Mentinerea pietei pentru firma dumneavoastra si pentru distribuitorii firmei:

 • Rapoarte anuale si anunturi periodice privind evenimentele din domeniu
 • Monitorizare, sondaje si rapoarte privind legislatia locala, statala si europeana
 • Serviciu de consultanta în domeniul legislatiei si a reglementarilor financiare

Sprijin pentru distribuitori

Distribuitorii companiilor afiliate la RODSA vor beneficia, la cerere, de urmatorul sprijin din partea asociatiei (conditiile si modalitatile de acces la acest sprijin vor fi publicate în curând):

 • Carte de Identitate RODSA
 • Servicii de asistenta profesionala

Beneficiile oferite de statutul de membru RODSA

Noi contacte/clienti/parteneri de afaceri

În calitate de membru asociat, RODSA vă oferă o şansă excelentă pentru a vă forma o serie de contacte şi pentru a întâlni potenţiali clienţi sau parteneri de afaceri. Fie că reprezentaţi o companie de vânzări directe, un furnizor de produse sau un distribuitor, aveţi ocazia unică de a participa la viaţa comunităţii vânzărilor directe din România.

Acest lucru se face prin participarea la activităţile organizate de RODSA, conferinţe, instruiri, comitete, evenimente organizate de membrii RODSA, expoziţii organizate de asociaţie cu ocazia Întrunirii Anuale sau a Conferinţei de Toamnă.

Anuarul membrilor

Anuarul memebrilor asociaţiei RODSA este unul dintre beneficiile de bază oferite membrilor asociatiei. Acest anuar va fi actualizat în fiecare an.

Catalogat ca fiind cel mai valoros instrument pe care îl veţi primi, Anuarul membrilor asociaţiei RODSA vă oferă informaţii detaliate despre fiecare companie, cum ar fi:

 • adrese şi numere de telefon,
 • date despre volumul vânzărilor şi numarul agenţilor,
 • metodele de distribuţie,
 • felul produselor comercializate de firmă, precum şi produsele fabricate de firmă,
 • numele persoanelor de contact
 • detalii despre primele şi bonificaţiile practicare de firmă, respectiv planul de marketing
 • depozitele şi locaţiile folosite de firmă în activitatea sa
 • realizări, performanţe, premii, etc.

Anuarul reprezintă cartea de onoare a industriei vânzărilor directe.

Întruniri şi Conferinţe

RODSA organizează două evenimente anuale principale pe plan naţional:

 1. Convenţia Anuală a Asociaţiei (Adunarea Generală a Asociaţiei RODSA)
 2. Conferinţa de Toamnă a Asociatiei, care include o expozitie de produse pentru furnizorii din industria vânzarilor directe şi este deschisă mediilor conexe industriei de vânzări directe, respectiv, guvern, administraţie, universităţi, mass-media, ONG-uri, etc.

Sesiunile de instruire, seminarii, instruiri, laboratoare, etc., se desfaşoara pe tot parcursul anului după o agendă stabilită de Consiliul Director în colaborare cu membrii asociaţiei.

Membrii asociaţiei sunt invitati sa participe la aceste conferinţe, pentru a beneficia de şansa de a-şi crea o legatură directă cu reprezentanţii autorităţii executive a firmelor din industria vânzarilor directe şi de a colabora cu mediile universitare şi administrative locale sau naţionale.

Adrese de legătură pentru membrii asociaţiei

Membrii asociaţiei primesc gratuit la cerere, pe tot parcursul anului, liste de legătură din industria vânzărilor directe, furnizate de baza de date RODSA.

Listele de legătură cuprind:

 • numele persoanelor de contact,
 • adresele companiilor,
 • telefoanele, adresele email, website, etc.

Aceste adrese vă oferă ocazia să colaboraţi direct cu ceilalţi membri din asociaţie şi cu firme şi persoane din afara asociaţiei, care sunt implicate în industria vânzărilor directe.

Infromaţii privind Asociaţia RODSA şi forurile internaţionale: DSE, FEDSA, WFDSA şi MLMIA

Membrii RODSA pot solicita informaţii de natură economică, strategică, managerială, legislativă şi financiară privind:

 • Asociaţia de Vânzări Directe din România – RODSA
 • Direct Selling Europe – DSE
 • Federaţia Europeană a Asociaţiilor de Vânzări Directe – FEDSA
 • Federaţia Mondială a Asociaţiilor de Vânzări Directe – WFDSA
 • Asociaţia Internaţională de Multi-Level Marketing – MLMIA

În măsura posibilităţilor, membrii RODSA vor primi rapoarte externe sau surse de informare referitor la solicitările înaintate, pentru a le utiliza în cadrul politici proprii de dezvoltare a afacerilor.

Pagina Rapoarte şi Informaţii din acest site oferă posibilitatea studierii sintezelor realizate de asociaţia RODSA, privind situaţia industriei de vânzări directe din România.

Premii pentru recunoaşterea performanţelor în activitatea din industria vânzărilor directe

Pentru a face cunoscute performanţele şi realizările deosebite ale membrilor asociaţiei în cadrul industriei de vânzări directe, cu ocazia întrunirii Convenţiei Anuale a Asociaţiei RODSA din primăvara fiecărui an, se vor acorda premii de recunoaştere onorifice de către un Comitet de Premiere al Asociaţiei.

Acordarea anuala a acestor premii va certifica impactul considerabil asupra dezvoltării industriei de vânzări directe în România performat de către un membru RODSA sau de către o personalitate publică.

Prima ceremonie de acordare a premiilor va avea loc în toamna anului 2008, pentru recunoaşterea performanţelor realizate.