100000 jobs

Iniţiativa RODSA 2008

  • Proiecte regionale de mediatizare a ofertei industriei de vânzări directe
  1. Arad, Bacău, Bucureşti, Braşov, Baia Mare, Cluj, Constanţa, Craiova, Iaşi, Timişoara, Tulcea
  • Sesiuni de comunicări pentru mediu universitar
  1. UBB Cluj-Napoca, UT Cluj-Napoca, Universitatea de Vest Timişoara, Universitatea Transilvania Braşov
  • Tipărirea şi distribuirea broşurii “Cum să fii un întreprinzător individual în Network Marketing”
  • Mediatizare generală şi individualizată prin intermediul membrilor RODSA

Iniţiativa RODSA 2006-2007: 100.000 joburi pentru România

Copyright © 2006 Dan Marius Dumitraş
Atenţie: utilizarea imaginii de mai sus, fără consimţământul autorului, contravine legii dreptului de autor!

Industria de vânzări directe şi sisteme MLM din România poate oferi în momentul de faţă o gamă de oportunităţi pentru fiecare persoană care doreşte să-şi îmbunătăţească stilul de viaţă şi să devină independentă financiar.

Oferta noastră este foarte concretă: 100.000 joburi într-o activitate independentă, cu normă întragă sau parţială, în colaborare cu firmele de vânzări directe şi MLM.

Durata programului: 1 iunie 2006 – 31 decembrie 2007

Piaţa ţintă: orice persoană aptă de muncă de la vârsta de 18 ani, indiferent de profesie, sex, pregătire, naţionalitate, etc.

Scopul programului: mediatizarea ofertei RODSA şi a posibilităţilor de obţinere a unei surse legale de câştig, pe lângă profesia de bază sau cu normă întreagă.

Ţelul propus: formarea conştiinţei oamenilor în direcţia câştigării subzistenţei financiare printr-o activitate independentă.

Logo: Fii propriul tău stăpân!

Modul de derulare a programului:

1. iniţierea unor campanii mediatice organizate de RODSA împreună cu firmele membre pentru conştientizarea populaţiei asupra existenţei unei alternative viabile la statutul de salariat

2. distribuirea unor materiale promoţionale pentru informarea populaţiei asupra acestei iniţiative de lucru din România

3. tipărirea broşurii “Iniţiativa RODSA 2006-2007″ şi a buletinului lunar “RODSA newsletter”

4. conectarea persoanelor interesate cu firmele membre RODSA şi reprezentanţii lor pentru informarea detaliată a oportunităţilor unei afaceri şi înregistrarea lor într-una din reţelele de distribuitori

4. publicitatea media şi stradală pentru informarea publică a iniţiativei RODSA

5. atragerea forurilor guvernamentale în sprijinirea acestei iniţiative

Pentru detalii asupra participării firmelor la acest program vă rugăm să ne contactaţi la info@rodsa.ro .

 

Campania de mediatizare Life Care – RODSA – National FM

Scopul acţiunii: conştientizarea populaţiei asupra posibilităţilor de câstig în timpul liber din Romania –

Această campanie media se va desfăşura la Radio National FM şi va fi sponsorizată de firmele Life Care şi Group One Consulting.

Vizitaţi www.life-care.ro !

 

Acţiunea MLM Lifestyle la Braşov

Scopul acţiunii: oferta oportunităţilor A-gain şi LR International

Coordonatori: Maria Radu şi Roland Klug.

Mijloace de campanie: publicitate prin fluturaşi, banere pe maşină şi cărţi de vizită

Vizitaţi www.mlmlifestyle.ro !