Afilierea la RoDSA

 

 

Procedura de afiliere la RODSA

 

RODSA are 4 clase de membri cotizanţi şi o clasă suplimentară necotizantă:

1 Membrii Fondatori
cele 3 companii care au iniţiat şi fondat Asociaţia RODSA:
 • MLM Internaţional Romania SRL
 • Forever Living Products SRL
 • CARION Romania S.A.
2 Membrii Afiliaţi
companii care distribuie produse şi servicii prin metoda vânzării directe şi/sau sisteme MLM, deci care produc sau desfac bunuri sau servicii către consumator, în urma unui contact personal de vânzare directă
3 Membrii Observatori
companii care îşi transformă activitatea managerială de marketing, prin adoptarea metodelor de vânzare directă şi/sau sisteme MLM, deci care intenţioneaza să pună bazele unei afaceri în domeniul vânzarilor directe în România, în termen de şase la douasprezece luni de la depunerea cererii de membru
 • acest statut este valabil pentru un membru observator timp de 1 an, max.2, după care devine automat membru afiliat, dacă îndeplineşte condiţiile clasei respective. În caz contrar este exclus.
4 Membrii Furnizori
companii care furnizează produse sau/şi servicii pentru industria vânzărilor directe şi sisteme MLM, deci care aprovizioneaza cu bunuri sau/şi servicii companiile care distribuie aceste bunuri prin vânzare directă
S Membrii de onoare
Clasa suplimentară de "Membrii de Onoare" este formată din personalităţi locale sau internaţionale din industria de vânzări directe şi sisteme MLM, care au spijinit dezvolatrea RODSA. Ele sunt propuse şi aprobate de CD RODSA.

 

RODSA Leader Club

RLC Membrii Lideri (valabil până în 31.12.2009)
se pot grupa în RODSA Leader Club din 2010
distribuitori care aparţin unei reţele de distribuţie a unei companii de vânzări directe şi/sau sisteme MLM, membru RODSA sau aplicantă la RODSA, deci persoane fizice autorizate care au o poziţie managerială (manager, director de reţea, etc.) în reţeaua de distribuţie respectivă. Ei reprezintă interesele distribuitorilor din reţelele lor.
 • statutul Liderilor RODSA va fi elaborat de CD RODSA
 • puncte cheie în statutul liderilor:
 1. liderii RODSA formează un club onorific al distribuitorilor de performanţă (RODSA LEADER CLUB)
 2. liderii RODSA vor face parte din RODSA numai pe perioada apartenenţei la o firmă MLM şi a performanţei pentru care au fost acceptaţi
 3. liderii RODSA vor participa numai la evenimentele speciale RODSA (workshop, mese festive, training, meeting,...)
 4. liderii RODSA vor fi premiaţi anual în funcţie de performanţă

 

 Procedura de depunere a candidaturii

I. Solicitantul completează formularul de înregistrare - formularul PDF tipărit şi o trimite pe adresa Secretariatului RODSA.
 • Informaţiile solicitate sunt necesare pentru stabilirea eligibilităţii de către Consiliul Director RODSA şi pentru publicarea în Anuarul RODSA, în cazul admiterii cererii de afiliere la asociaţie.
 • Consiliul Director (CD) analizează cererea şi decide admiterea sau respingerea candidaturii, la prima întrunire regulamentară. Conform statutului CD se întruneşte de cel puţin 4 ori pe an.
 • Dacă cererea este incompletă sau mai sunt necesare date suplimentare, solicitantul va fi contactat telefonic sau personal de către un reprezentant al CD.
 • În cazul admiterii, CD trimite solicitantului dosarul de membru asociat la RODSA, care cuprinde:
 1. decizia CD,
 2. formularul tipărit avizat,
 3. Convenţia de asociere,
 4. Codul Etic de Conduită
 5. Copia Statutului asociaţiei RODSA
II. Solicitantul completează, semnează şi parafează 2 exemplare din Convenţia de asociere la RODSA şi trimite 1 exemplar Consiliului Director.
 • Procesarea cererii nu poate fi dusa la bun sfârsit pâna când nu s-a răspuns la toate întrebările din formularul de înregistrare. Cererea poate fi trimisa şi prin e-mail sau prin poştă.
III. Solicitantul achită prin ordin de plată bancar, în termenul stabilit prin Convenţie, cotizaţia anuală aferentă anului calendaristic curent. (Înscrierile făcute în perioada 1 octombrie - 31 decembrie sunt scutite de plata cotizaţiei pentru anul respectiv.)
 • Consiliul Director înregistrează solicitantul în Registrul Unic al Asociaţiei ca membru asociat, conform calităţii în care se încadrează, respectiv afiliat, furnizor, observator sau distribuitor.
 • Consiliul Director remite solicitantului documentele de identificare ca membru asociat la RODSA, inclusiv Legaţia de prezentare publică a siglei RODSA şi Placheta de Membru asociat la RODSA.

 

 

Beneficiile membrilor RODSA Fondatori Asociaţi Observatori Furnizori
Autorizarea utilizării siglei RODSA, împreună cu textul explicativ: "membru xxx RODSA", unde xxx = fondator/asociat/observator/furnizor/lider, pe website şi pe toate documentele proprii membrilor.

fondator RODSA

asociat RODSA

observator RODSA

furnizor RODSA
Reprezentarea intereselor membrilor RODSA în relaţiile cu instituţiile guvernamentale de la Bucureşti şi Brussels. Aceasta acoperă toate aspectele legate de vânzare şi marketing, dar exclude problemele legate
#
Publicitatea membrilor RODSA prin website sau alte medii, distribuite publicului, mass-mediei sau pieţei comerciale şi organizaţiilor de portecţie a consumatorilor

Dreptul de a avea opţional o pagină personalizată pe site-ul www.rodsa.ro
#
Oportunitatea participării la evenimentele RODSA sau alte asociaţii DSA din EU

Oportunitatea obţinerii, folosirii şi distribuirii de materiale promoţionale realizate de RODSA

Oportunitatea acordării de asistenţă în pregătirea şi organizarea managerială, pentru derularea activităţilor firmelor de vânzări directe şi sisteme MLM
#
Utilizarea rapoartelor, sondajelor şi comunicatelor emise de RODSA

Dreptul de a vota în AGA RODSA

Dreptul de a fi ales în comitetele RODSA

Dreptul de a fi ales în organele de conducere CD RODSA

Aplicarea Codului Etic de Conduită RODSA


RODSA LEADER CLUB (Liderii MLM din firmele membre RODSA, recomandaţi de acestea, au un statut special detaliat de CD RODSA din 01.01.2010)