Informații de start

Demararea unei activităţi în industria de vânzări directe şi sisteme MLM

[Start companii] [Start distribuitori] [Ghid consumatori] [Scheme ilegale]

Oferta de Service RODSA

  1. Pentru demararea activităţilor unei comapnii MLM citiţi: Start Companii
  2. Pentru orientarea distribuitorilor MLM citiţi: Start Distribuitori
  3. Pentru informarea consumatorilor de produse distribuite pe MLM citiţi: Ghid Consumatori
  4. Pentru protecţia consumatorilor şi distribuitorilor MLM citiţi: Protecţie consumatori
  5. Pentru informarea asupra pericolului schemelor piramidale financiare ilegale citiţi:
  • Scheme ilegale
  • http://www.myvideotalk.ro/index.htm

Cea mai mare oportunitate din istoria lumii

Vânzarea directă este o cale ideală pentru a demara o afacere proprie, oferind o mulţime de oportunităţi unice.

Este vorba despre o metodă de vânzare a produselor direct la consumatori, ceea ce creează cea mai mare sursă de câştig printr-o muncă parţială sau în afara serviciului de bază. Vânzarea directă se face în mod obişnuit cu ajutorul reclamei prin viu grai, faţă în faţă cu un client, în locaţii nespecializate. De obicei, această activitate se desfăşoară la domiciliul clientului, unde se demonstrează produsul sau se recomandă un catalog de produse.

Creşterea industriei de vânzări directe

Ultimul deceniu a demonstrat o creştere semnificativă a populaţiei din România care au fost atraşi de ideea de a avea o afacere proprie de vânzări directe. Motivul acestei creşteri spectaculoase nu este numai alternativa la un loc de muncă sau un mijloc de suplimentare a veniturilor salariale, ci satisfacţia de a deveni un întreprinzător individual, care câştigă pe baza unei activităţi profitabile, în colaborare cu partenerii din propria reţea.

Marea majoritate a furnizorilor de bunuri de consum şi servicii, pe plan global, preferă în prezent să se adreseze direct consumatorilor. Tocmai această facilitate este caracteristică industriei de vânzări directe, astfel că, şi în România activează acum peste 70 de companii de vânzări directe şi sisteme MLM. Cifra de afaceri în România a depăşit 270 mil. USD în 2007, iar numărul distribuitorilor activi a ajuns la 300.000.

Aceste oportunităţi sunt proiectate pentru a fi îmbrăţişate de bărbaţi, femei şi familii din orice categorie socială. Una din marile avantaje ale unei astfel de oportunităţi este că angajamentul personal poate fi parţial (în afara orelor de serviciu) sau integral, fiind deplin flexibil din punct de vedere al organizării timpului de lucru. Poate fi alocată o zi, o săptămână sau toată luna pentru a derula o afacere MLM, conform dorinţei fiecărei persoane de a câştiga din oportunitatea oferită.

Beneficii

Vânzarea directă şi sistemele MLM solicită doar o investiţie iniţială modestă pentru startul unei afaceri, mai mică de 100 Euro. Considerând faptul că demararea unei afaceri convenţionale necesită cel puţin 10.000 Euro, oportunităţile industriei de vânzări directe oferă satisfacţie profesională prin crearea unei afaceri proprii şi un risc financiar neglijabil.

Vânzarea directă oferă câştiguri substanţiale milioanelor de oameni de pe tot Globul, deoarece aceştia au dorit să devină independenţi financiar, printr-o afacere MLM. Foarte mulţi dintre aceşti întreprinzători au devenit milionari… În România, câştigurile se cifrează de la câteva sute de Euro la câteva mii de Euro pe lună. Cel puţin 5% din totalul distribuitorilor activi, liderii MLM, câştigă peste 10.000 Euro pe lună!

Bibliografie

Cea mai mareşansă din istoria lumii” de John Kalench
“Marea Panoramă” de Edward Ludbrook
“Introducere în Managementul sistemelor MLM” de Horaţiu Dan Dumitraş